به گزارش افکارنیوز،

جلسه پارلمان لبنان برای اعطای رأی اعتماد به کابینه «حسان دیاب» آغاز شد.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش، حسان دیاب، نخست وزیر لبنان در جلسه رأی اعتماد نمایندگان به کابینه معرفی شده توسط وی، حضور یافت.

وی در سخنان ابتدایی خود در پارلمان تأکید کرد: کشور در حال حاضر در شرایط حساس و فوق العاده ای قرار دارد.

نخست وزیر لبنان همچنین توضیحاتی را در خصوص برنامه های اقتصادی خود جهت جامه عمل پوشاندن به خواسته های معترضان، ارائه کرد.