سازمان بازرسی پاکستان ضمن احضار و برگزاری جلسه محاکمه و بررسی فساد مالی « بلاول بوتو زرداری» رئیس حزب مردم پاسخ های وی را غیر مستند و ناکافی دانست.

اخبار بین الملل- سازمان بازرسی پاکستان به رئیس حزب مردم 2 هفته فرصت داد تا پاسخ های لازم را به صورت مستند و مشخص تحویل دهد تا مجازات نشود.

این سازمان پرسشنامه‌ای حاوی 32 سوال را به بلاول بوتو تحویل داده است و رئیس حزب مردم باید ظرف 2 هفته به سوالات سازمان بازرسی پاکستان پاسخ دهد.

از سوی دیگر حزب مردم مدعی است این نوعی انتقام گیری سیاسی دولت به دلیل اعتراضات بلاول بوتو به وضعیت بد اقتصادی کشور است.

بلاول نیز پس از اتمام جلسه سازمان بازرسی اعلام کرد: حتی اگر زندانی شوم «آصفه زرداری» خواهرم مسیر من را ادامه خواهد داد، ما از دولت و فشارهای موجود واهمه ای نداریم.

رئیس حزب مردم تا کنون چهار بار در خصوص پرونده فساد مالی خود احضار شده است ولی با بی توجهی به احضاریه ها صرفا یک بار در جلسه بررسی شرکت کرده است.

بسیاری از سران حزب نواز و حزب مردم که دو اپوزیسیون قدرتمند در پاکستان تلقی می شوند به جرم فساد مالی و اداری در زندان هستند یا منتظر صدور حکم نهایی خود هستند.

پیش از این سازمان بازرسی پاکستان «آصف علی زرداری» رئیس جمهور سابق پاکستان را نیز به جرم فساد مالی روانه زندان کرده است.