به گزارش افکارنیوز،

«محمد اشتیه» نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطین در سخنانی بر لزوم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی تأکید کرد.

اخبار بین الملل- بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: هدف نهایی فلسطینیان پایان دادن به اشغالگری اسرائیل است.

اشتیه تأکید کرد: وضعیت فلسطین پیچیده نیست؛ مهم اخراج اشغالگران و تشکیل دولت مستقل فلسطین است.

اشتیه اظهار داشت: معامله قرن به مثابه تبادل سیاست با پول است.