به گزارش افکارنیوز،

«صادق المهدی» رهبر حزب امت سودان تاکید کرد که برقراری روابط با رژیم صهیونیستی در سایه رونمایی از طرح آمریکایی موسوم به معامله قرن باطل و مردود است.

اخبار بین الملل- المهدی اظهار داشت که عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی به هیچ وجه نه موجب بهبود اوضاع مالی سودان خواهد شد و نه به برداشته شدن تحریم‌های اعمال شده بر آن منجر می‌شود.

المهدی تصریح کرد که تعامل با رژیم صهیونیستی تنها در سایه تحقق صلحی عادلانه ممکن خواهد بود.