به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، منابع وابسته به رئیسجمهوری موقت تونس اعلام کردند: "محمد منصف المروزقی" پس از رایزنی با "مصطفی بن جعفر"، رئیس مجلس ملی موسسان و "حمادی الجبالی"، نخستوزیر موقت این کشور حالت فوق العاده را به مدت یک ماه دیگر در تونس تمدید کرد.

این منابع در ادامه افزودند: این تصمیم به دلیل خطراتی اتخاذ شده که اوضاع امنیتی تونس را در معرض تهدید قرار داده است، اگرچه اوضاع تونس طی هفته‌های گذشته در این کشور بهتر شده است.

این منابع گفتند: اعلام ادامه حالت فوق العاده به معنای محدود کردن آزادی‌های عمومی و فردی در تونس نیست.

از زمان سرنگونی رژیم دیکتاتوری "زین العابدین بن علی" در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ تاکنون این ششمین بار است که حالت فوق العاده توسط دولت انتقالی در این کشور تمدید میشود.