به گزارش مهر به نقل از دفتر کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ژنو، "یاکوب کلنبرگر" ریاست کمیته بینالمللی صلیب سرخ امروز دوشنبه برای بازدیدی دوروزه و گفتگو با مقامات ارشد سوری از جمله "ولید المعلم" وزیر امور خارجه، ژنرال "محمد الشعار" وزیر کشور و دکتر "واعل الحلکی" وزیر بهداشت، به سوریه رفت.

بر این اساس محور این گفتگوها بررسی موقعیت مناطق متاثر از نا‌آرامی‌ها و تلاش‌های صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه برای پاسخ به نیازهای روبه‌افزایش بیماران، زخمیان و آوارگان خواهد بود.

در همین رابطه کلنبرگر گفت: مصمم هستیم کمیته‌ بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر سوریه حضور خود و دسترسی و دامنه‌ فعالیت‌های خود را به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم آسیب‌پذیر گسترش دهند.

وی افزود: من مسئله‌ دسترسی به تمامی مکان‌های بازداشت را مطرح خواهم نمود و بازدید از افراد بازداشت شده کماکان اولویت ما خواهد بود. همچنین تمهیدات عملی اجرای طرح پیشنهادی ما برای دو ساعت آتش‌بس روزانه مورد بررسی قرار می گیرد.

بر این اساس یکی از پیشرفتهای مثبت هفتههای اخیر صلیب سرخ دسترسی بیشتر به بسیاری از مناطق تحت تاثیر ناآرامیها بوده است. این سومین بازدید رئیس کمیته بینالمللی صلیب سرخ از سوریه از ماه ژوئن ۲۰۱۱ تاکنون به شمار می رود.