به گزارش افکار نیوز ،فارس به نقل از رسانه دولتی انگلیس "بیبیسی"نوشت : تحقیقات و بررسی های انجام شده در انگلیس نشان می دهد که سرقت فلزات از آثار تاریخی می تواند خسارات جبران ناپذیری به میراث باستانی این کشور وارد کند، همچنین فشار مضاعفی را به مالیات دهندگان این کشور به منظور بازسازی این خسارات، تحمیل می کند.

این گزارش می‌افزاید بررسی‌های انجام شده از سوی ۳۲ شورای شهر انگلیس نشان می‌دهد که هزینه کل بازسازی آثاری که فلزات آنها از سوی سارقین به سرقت رفته است، چیزی بالغ بر ۶۰۰ هزار پوند است. این مبلغ تنها در شهر " ادینبورگ " طی یک سال گذشته با بیش از دو برابر افزایش به رقم ۳۶۲ هزار پوند رسیده است.

گفته می شود هدف اصلی این سارقین، دزدی فلزات آثار تاریخی این کشور است.

در انگلستان و ولز، بازرس ارشد پلیس برای جلوگیری از سرقت فلز آثار تاریخی وارد عمل شده است.

" نوئل فوجت " از سازمان میراثفرهنگی اسکاتلند می گوید: لازم است تا جزئیات بیشتری از این موضوع در اختیار مرزهای شمالی کشور قرار داده شود. دزدی از آثار تاریخی، آسیب های بسیار جدی را به این مکان‌ها وارد می کند.

ساعت آفتابی در پارک " مموریال " در " لونهید "، " میدلوتین "، تا به حال دوبار به سرقت رفته است. بار اول این ساعت بازگردانده شد، اما پس از سرقت دوم در ماه ژانویه، هنوز پلیس نتوانسته هیچ ردی از آن پیدا کند.

کتابخانه " رود مک دونالد " در شهر ادینبرگ که دارای معماری تاریخی است، نیز تا به حال دو بار از سوی سارقان فلز مورد دستبرد واقع شده است و درزگیرهای سربی سقف آن به سرقت رفته است.

هزینه بازسازی خسارات وارده در حدود ۴۰۰۰ پوند ارزیابی شده است، همچنین ۷۰۰۰ پوند برای نصب دزدگیر و بیش از ۲۰ هزار پوند برای تعمیر آن هزینه شده است. گفتنی است تنها بخشی از هزینه های بازسازی آثاری تاریخی " ادینبرگ " که مورد دستبرد واقع شده اند، ۳۶۲ هزار پوند ارزیابی می شود.

"فیل ویلر" از اعضای شورای شهر معتقد است این میزان از سال گذشته تا کنون بیش از دو برابر شده است. وی در ادامه افزود: سرقت فلزات از آثار تاریخی نگرانی ها را در مورد ساختمانهای تاریخی شهر "ادینبرگ" به شدت افزایش داده است. درواقع این کار یک جنایت محسوب می شود و درصورتی که نتوانیم جلوی این دزدی ها را بگیریم، همه بخش های جامعه از این مسئله دچار آسیب خواهند شد.