(فرماندهی دفاع هوافضای آمریکا ی شمالی؛ Norad) در توئیتر، دو فروند هواپیمای شناسایی روسیه در نزدیکی آلاسکا مورد رهگیری قرار گرفتند.

اخبار بین الملل- بر اساس بیانیه صادره از سوی «نوراد» (متشکل از آمریکا و کانادا)، دو فروند هواپیمای شناسایی «توپولوف ۱۴۲» روسیه توسط «اف ۲۲» آمریکا و جنگنده‌های «سی-اف ۱۸» کانادا در نزدیکی حریم هوایی ساحل آلاسکا رهگیری شدند.

این درحالست که فرماندهی دفاع هوافضای آمریکای شمالی در این خصوص اعلام کرد که دو فروند توپولوف ۱۴۲ روسیه وارد حریم هوایی آمریکا یا کانادا نشده و به مدت ۴ ساعت در حریم هوایی بین‌المللی در «دریای بیوفُرت» (Beaufort Sea) و در ۵۰ مایلی ساحل آلاسکا پرواز کردند.