به گزارش افکارنیوز،

 تست کرونای یک نماینده حزب لیبرال دموکرات آلمان هم مثبت اعلام شد. این خبر را پزشک پارلمان آلمان اعلام کرد.

اخبار بین الملل- فرد مبتلا یک نماینده مرد از حزب لیبرال دموکرات است که در پی مثبت شدن تست کرونا کارکنان پارلمان که با وی ارتباط داشتند هم به قرنطینه رفتند.

پارلمان آلمان به دلیل شیوع ویروس کرونا در جلسه هفتگی خود از رای گیری با نام خودداری کرد. دلیل این اقدام پارلمان جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در حین رای گیری به این شکل اعلام شده است