به گزارش افکارنیوز،

طی روزهای اخیر و پس از شیوع ویروس کرونا دنیا یک بار دیگر در انتظار رهبری آمریکا و کمک این کشور برای غلبه بر این بحران بهداشتی بود اما دولت ترامپ رهبری جهانی در مبارزه با ویروس کرونا را نپذیرفته و بیشترین واکنش داخلی این کشور بر تقویت اقتصاد متمرکز بوده است.

اخبار بین الملل- حال اگر این تصمیم آمریکا را با واکنش چین مقایسه کنیم به نتایج جالبی دست خواهیم یافت. پس از یک سری تصمیمات اولیه که باعث شیوع ویروس کرونا در چین و پس از آن خارج از این کشور شد، رهبران پکن یک چرخش 180 درجه ای  یک سری اقدامات بی سابقه ازجمله قرنطینه کامل شهرها برای کنترل این بیماری واگیردار در دستور کار قرار دادند.

به دنبال کاهش تعداد موارد ابتلای تازه در چین، رهبران پکن به نظر هدایت بهداشت عمومی در سراسر جهان برای مبارزه با کرونا را در دست گرفته اند.

از جمله اقدامات دیگر پکن اعزام یک تیم برای کمک به ایران بود. علاوه بر این اقدام کمکهای مالی به کشورهایی مانند ایران و ایتالیا که درگیری جدی با این ویروس دارند نیز قابل ذکر است.

باتوجه به سابقه رقابت میان چین و آمریکا که تا قبل از شیوع ویروس کرونا به یکی از اخبار مهم اقتصادی دنیا تبدیل شده بود بعید نیست که باتوجه به موضع گیری های آمریکا و عقب نشینی از همکاری با کشورهای درگیر از یک سو و تعامل چین با بسیاری از کشورها برای مقابله با کرونا، باز هم شاهد تقابل میان آمریکا و چین باشیم.