به گزارش افکارنیوز،

سازمان بهداشت جهانی از کشورهای اروپایی خواسته است که برای مقابله با بحران کنونی ناشی از شیوع پرشتاب ویروس کرونا تدابیری جسورانه تر اتخاذ کنند.

اخبار بین الملل- هانس کلاگ، رئیس دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی در اروپا با اعلام این مطلب یادآور شده است که قاره سبز اکنون به کانون جدید انتشار و همه گیری نوع جدید ویروس کرونا تبدیل شده است.

به گفته مدیر کل منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی با توجه به متفاوت بودن شرایط موجود در هر یک از کشورهای اروپایی، تدابیر در نظر گرفته شده نیز باید با در نظر گرفتن این گوناگونی متناسب با حقایق و واقعیت‌های ملی باشد.

بخش اروپایی سازمان بهداشت جهانی یادآور شده است که در حال حاضر شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در مابقی جهان بیش از موارد ثبت شده در کشور چین است و بسیاری از کشورهای قاره مجبور شده‌اند تا ساکنان خود را در قرنطینه قرار دهند.

اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرده بود که برای متوقف کردن روند انتشار ویروس کرونا مرزهای ورودی خود را تا اطلاع بعدی می‌بندد.