اگر چه نیروهای افغانی تلاش خود را باعث کاهش تولید خشخاش در سال زراعی جاری می دانند اما مسئولان کشاورزی افغانستان شیوع یک نوع آفت گیاهی را دلیل کاهش شدید محصول خشخاش در این کشور می دانند.

خوشبختانه این بار یک آفت گیاهی به جای ضرر رساندن باعثمنفعت شده و اکنون به کمک ماموران مبارزه با مواد مخدر افغانستان آمده است تا آنها میزان کاهش کشت خشخاش را حدود ۵۰ درصد اعلام کنند.

این خبر اگر چه برای معتادین شاید چندان جالب توجه نباشد اما مطمئنا مبارزه کنندگان با مواد مخدر را خوشحال خواهد کرد و لذا آنها اکنون زیاد در فکر این که چه عاملی کشت خشخاش را کاهش داده است نیستند بلکه تنها به نتیجه کار می اندیشند.

پس از ورود نیروهای خارجی به افغانستان و علی رغم همه شعارها کشت خشخاش و تجارت مواد مخدر در این کشور به شدت افزایش یافته است.

مسئولان ایرانی بارها نسبت به این موضوع هشدار داده و ابراز نگرانی کرده اند. حدود ۹۰ درصد خشخاش جهان در افغانستان کشت و برداشت می شود.
به گفته سازمان ملل متحد، این کشور تنها در سال ۲۰۰۷ بالغ بر ۸ هزار و ۲۰۰ تن تریاک تولید و به فروش رسانده است.
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد بیش از ۲۰۰،۰۰۰ معتاد به هروئین در افغانستان با ۳۵ میلیون جمعیت وجود دارد.