اخبار بین الملل-شبکه فرانسوی "فرانس ۲۴": ترامپ مردم آمریکا را به شورش مسلحانه و‌ آشوب علیه قرنطینه دعوت می‌کند.

اولویت اصلی ترامپ پیروزی در انتخابات است که کرونا آنرا به خطر انداخته چون تعداد بیکاران در ایالت‌های مختلف افزایش یافته است