کره جنوبی روز یکشنبه به ساکنان جزیره یئونپیونگ Yeonpyeong که روز سه شنبه هدف گلوله باران کره شمالی قرار گرفت، دستور داد این جزیره را تخلیه کنند و به پناهگاه ها بروند.

تخلیه این جزیره در حالی صورت گرفت که آمریکا و کره جنوبی روز یکشنبه رزمایش هوایی - دریایی خود را در دریای زرد آغاز کردند.

پیونگ یانگ درباره " تبعات غیر قابل پیش بینی " این تمرین ها در شبه جزیره کره که با تنش شدید روبرو است، هشدار داده است. علت تخلیه جزیره یئونپیونگ واقع در دریای زرد هنوز اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از یئونپیونگ، گلوله باران گسترده جزیره یئونپیونگ که به کشته شدن چهار تبعه کره جنوبی(دو غیر نظامی و دو سرباز) منجر شد و حمله متقابل سئول را به دنبال داشت، بعد از جنگ کره(هزار و نهصد و پنجاه - هزار و نهصد و پنجاه و سه) بی سابقه بود.