رحمان مالك، وزير كشور پاكستان اعلام كرد: در راستاي شكست اعضاي گروه طالبان دولت راهكارهايي را به منظور حفظ جان و انتقال افرادي كه اطلاعاتي درباره اعضاي طالبان به نيروهاي امنيتي بدهند اتخاذ خواهد كرد از جمله اينكه آنها را به مكاني امن در داخل پاكستان و حتي به خارج از كشور انتقال خواهد داد تا از هرگونه سوء قصد طالبان در امان باشند.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الحیات، رحمان مالک ادامه داد: اکثر اعضای طالبان وابسته به گروه " عسکر جنقوی " و " سباه الصحابه " هستند که دوسال ممنوع الفعالیت هستند.

وی بیان داشت: گروه " عسکر جنقوی " ‌ از بزرگترین گروه‌های سنی و افراط‌ گرا در پاکستان است که متهم به کشتار بسیاری از شیعیان از زمان آغاز به فعالیت خود در دهه ۹۰ قرن بیستم است.

اين مسئول پاكستاني خاطر نشان كرد: پرويز مشرف، رئيس جمهور سابق پاكستان اين گروه را در سال ۱۹۹۹ ممنوع الفعاليت كرد.