آنجلز دوران ۴۹ ساله در اين باره به روزنامه ال موندو گفت وي در ماه سپتامبر و پس از اينكه شنيده مردي آمريكايي ماه و بسياري سياران منظومه شمسي را به نام خودش ثبت كرده تصميم به اين كار گرفته است.

به گزارش عصر ایران، بر اساس یک توافق بین المللی هیچ کشوری نمی تواند ادعای مالکیت یک سیاره یا ستاره را داشته باشد اما در این توافقنامه در مورد اشخاص حقیقی صحبتی نشده است.

وی گفت: هیچ مانعی نبود و من به صورت قانونی از ادعایم دفاع کردم. من احمق نیستم و قوانین را می دانم. هر کس دیگری هم می توانست این کار را بکند اما به هر حال من اولین نفر بودم.

در سند مالکیت تنظیمی توسط دفترخانه آمده: خانم دوران مالک خورشید ستاره ای نورافشان از نوع G۲ در مرکز منظومه شمسی که تا زمین ۱۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر فاصله دارد می باشد.

خانم دوران گفته كه هم اكنون قصد دارد عوارضي را براي استفاده از خورشيد تعيين كرده ونيمي از درآمد آن را به دولت اسپانيا و ۲۰ درصد ديگر را به امور بازنشستگي كشورش اختصاص دهد. كمتر از ۱۰ درصد ديگر به تحقيقات و ۱۰ درصد ديگر به تلاش براي پايان دادن به بحران گرسنگي در جهان اختصاص داده شده و ۱۰ درصد ديگر را براي خود نگه خواهد داشت.