اندیشکده گروه بین‌المللی بحران از حامیان منطقه‌ای خلیفه حفتر، فرمانده شورشیان موسوم به ارتش ملی لیبی خواست تا او را برای تجدیدنظر در تصمیم اخیرش در پشت کردن به میانجیگری‌های تحت حمایت سازمان ملل در لیبی و رفتن به سمت یک نقشه راه سیاسی و دولت جدید تحت فشار قرار دهند.

اخبار بین الملل-گروه بحران، مستقر در بروکسل، در تحلیلی با عنوان "تفسیر ترفند حفتر در لیبی" به ارزیابی تاثیرات بیانیه سیاسی تاریخ ۲۷ آوریل وی پرداخت. در این تحلیل تصریح شد: از نظر منتقدان لیبیایی حفتر، اعلامیه سیاسی ۲۷ آوریل وی تنها این تلقی را که او نمی‌تواند شریکی برای مذاکرات باشد، تقویت کرد. این ترفند اخیر حفتر به آنها دلیل دیگری برای ادامه نزاع با او داده و ریسک پایدار ساختن هر چه بیشتر این جنگ غم‌انگیز را تشدید کرد.

در ادامه این تحلیل تاکید شد: همپیمانان خلیفه حفتر باید سریعاً و با قدرت او را تحت فشار بگذارند تا او در تصمیم خود تجدید نظر کرده و همچنین خودش را متعهد به فرآیند تحت رهبری سازمان ملل برای لیبی کند.

در پی سرنگونی معمر قذافی در سال ۲۰۱۱ در لیبی، در سال ۲۰۱۵ طبق یک توافق سیاسی به دست آمده تحت نظارت سازمان ملل، دولتی در لیبی تاسیس شد. این دولت موسوم به دولت توافق ملی لیبی از اوایل ۲۰۱۹ تحت حملات نیروهای شورشی تحت رهبری خلیفه حفتر که در شرق لیبی مستقر هستند، قرار گرفته است.

خلیفه حفتر در اقدامی مناقشه برانگیز در تاریخ ۲۷ آوریل خودش را به صورت یکجانبه حاکم لیبی اعلام کرد و مدعی شد "حکم مردم لیبی را پذیرفته است" و توافق سال ۲۰۱۵ صخیرات برای تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی را "موضوعی که به گذشته تعلق دارد" خواند. با این حال این تلاش کودتایی خلیفه حفتر از سوی بازیگران بین‌المللی و همپیمانان منطقه‌ای لیبی محکوم شد.