«الک بالدوین» هنرپیشه سرشناس هالیوودی، در یک برنامه کمدی ضمن تقلید چهره، رفتار و لحن رئیس‌جمهور امریکا ، سیاست‌ها و مواضع او به‌ویژه در بحران کرونا را به باد تمسخر گرفت.