کارشناس روابط بین الملل شبکه سعودی ایران اینترنشنال: امروز آمریکا درگیر یکی از بزرگترین بحران‌های سلامت عمومی از سال 1918 و درگیر یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی از سال 1930 است؛ بحرانی که آینده ریاست جمهوری ترامپ را در هاله‌ای از ابهام قرارداده است.