فرماندار ایالت ایلینوی آمریکا در گفت‌وگو با CNN:  کاخ سفید ایالات را در بحران کرونا به حال خود رها کرده و ما به تنهایی تلاش‌ می‌کنیم!

دولت آمریکا بارها به ما قول حمایت داد اما در آخر هیچ کاری انجام نداده است!