به گزارش افکارنیوز،

آرکادیو اسکیوال با انتشار کارتونی در سایت کگل به سوء مدیریت و تصمیمات اقتصادی اخیر دونالد ترامپ در بازگشایی اقتصاد آمریکا که موجب از بین رفتن تعداد بسیاری از مردم این کشور خواهد شد، پرداخت.

ترامپ