«حسن الکعبی» معاون رئیس پارلمان عراق در سخنانی از نظامیان آمریکایی در این کشور به عنوان اشغالگرانِ ناقضِ حاکمیت عراق یاد کرد.

اخبار بین الملل​-بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: نظامیان اشغالگر آمریکایی حاکمیت عراق را نقض می‌کنند و این مسأله قابل تحمل نیست.

الکعبی تأکید کرد: مصطفی الکاظمی قادر است نیروهای بیگانه و در رأس آنها آمریکایی‌ها را از عراق بیرون براند.

معاون رئیس پارلمان عراق همچنین از برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور به عنوان یکی از اولویت‌های مصطفی الکاظمی یاد کرد.