رئیس جمهور پاکستان گفت: حتی در شرایط سخت شیوع ویروس کرونا به مهاجرین افغانستانی رسیدگی می‌شود.

اخبار بین الملل- «عارف علوی» هنگام بازدید و تقسیم بسته‌های کمکی در کمپ‌های مهاجران افغانستانی گفت: ما رفتار دوگانه با مهاجران افغانستانی نداریم و همه امکاناتی که در وضعیت کرونا برای شهروندان پاکستانی وجود دارد افغانستانی‌ها نیز از آن بهره می‌برند.

وی افزود: خواهان روابط خوب با افغانستان هستیم و از بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغانستانی به کشورشان استقبال می‌کنیم.

علوی تأکید کرد که از 35 سال پیش میزبان مهاجران افغانستانی هستیم و این روند ادامه خواهد یافت.