به گزارش مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، گروه موسوم به "الدعوه السلفیه" با صدور بیانیه ای ضمن انزجار از حضور عمر سلیمان معاون مبارک و دیگر بازماندگان رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری خواستار تحقیق درباره اعمال فشار دستگاههای امنیتی برای جمع آوری امضا به نفع عمر سلیمان شد.

در این بیانیه آمده است: برخی دستگاههای امنیتی برای جمع آوری امضا به نفع عمر سلیمان از تهدید و تطمیع استفاده کرده اند که مسئولان از جمله کمیته عالی انتخابات باید در این باره تحقیق کند.

این بیانیه با اشاره به برگزاری تظاهرات ضد حضور بازماندگان رژیم سابق در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است جمعه برگزار شود خواستار هماهنگی لازم در این باره برای جلوگیری ازسوء استفاده فرصت طلبان شد.

خبر دیگر اینکه جنبش موسوم به " ششم آوریل " ضمن تاکید بر عدم مشارکت در تظاهرات فردا بیان کرد: ما در اقداماتی که جنگ قدرت محسوب می شود مشارکت نمی کنیم.

از سوی دیگر اواخر دیروز صدها دانشجو در قاهره علیه نامزدی عمر سلیمان معاون حسنی مبارک در انتخابات ریاست جمهوری مصر تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرات کنندگان علاوه بر حذف نام " عمر سلیمان " و " احمد شفیق " از لیست انتخابات علیه شورای نظامی حاکم بر مصر نیز شعارهایی سر دادند.

از سوی دیگر " طارق الزمر " عضو جمعیت اسلامی مصر گفت: ما تصمیم به مشارکت در تظاهرات میلیونی فردا گرفته ایم زیرا حضور عمر سلیمان در واقع توهین به ملت مصر است.

وی خاطرنشان کرد: مردم مصر باید با همه ابزارهای موجود به مقابله با کسانی که درصدد ربودن نتایج انقلاب مردمی و احیای رژیم سابق هستند به پا خیزند.

الزمر بیان کرد: جمعیت اسلامی مصر بسیار بیشتر از دیگر گروهها از عمر سلیمان هنگامی که رئیس اطلاعات مصر ضربه خورده و وی نقش اساسی در حذف اعضای این جمعیت در داخل و خارج مصر داشته است.

خبر دیگر اینکه " عمرو موسی " از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری مصر با اشاره به اینکه رئیس جمهوری آینده این کشور دیکتاتور نخواهد بود از عدم نگرانی خود از قانون منع حضور اعضای رژیم سابق در انتخابات خبر داد.

از سوی دیگر گروه موسوم به الجبهه السلفیه مصر نیز از حضور خود در تظاهرات میلیونی فردا علیه بازماندگان رژیم سابق خبر داد.