به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی مسنجر دولت ارمنستان اعلام کرد علی رغم اعمال تحریمهای آمریکا و اروپا بر ضد ایران، این کشور به واردات نفت از ایران ادامه می دهد و حتی میزان واردات نفت خود از این کشور را افزایش داده است.

بر اساس این گزارش ایران و ارمنستان حتی قصد دارند خط لوله مشترک انتقال نفت را احداثکنند که این مساله در دیدار ماه فوریه وزرای انرژی دو کشور بررسی شده است.

بر این اساس احداث این خط لوله موجب تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور خواهد شد . ارمنستان با تحریمهای تجاری و اقتصادی آذربایجان و ترکیه روبرو است و واردات نفت از طریق مرزهای گرجستان نیز برای این کشور بسیار گران تمام خواهد شد .