به گزارش افکارنیوز، دفع الله حاج علي عثمان در گفت وگو با العالم، اظهار داشت: پيام دولت سودان را به بان كي مون دبير كل سازمان ملل منتقل كرده و از وي درخواست كرده است تا از دولت جنوب سودان بخواهد به طور غير مشروط از شهر هجليج عقب نشيني كند. در غير اين صورت دولت سودان براساس حق خود در زمينه دفاع از خويش عمل خواهد كرد.

نماینده سودان در سازمان ملل متحد تصریح کرد: ما منتظر تلاش های بان کی مون برای ارسال پیام به دولت کشور سودان جنوبی مبنی بر لزوم عقب نشینی فوری و غیر مشروط از شهر هجلیج و همه اراضی سودان هستیم که مورد حمله واقع شده و به اشغال سودان جنوبی درآمده اند.

وي افزود: ما به بان كي مون اعلام كرديم در صورتي كه دولت سودان جنوبي به اين درخواست پاسخ سريع ندهد براساس حق مشروعمان در زمينه دفاع از خود براي آزادي خاك كشور عمل خواهيم كرد.