به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس، مردم در شرق عربستان با برگزاری تظاهراتی سرکوبهای رژیم آل سعود را محکوم کردند و خواستار سرنگونی این رژیم شدند.

مردم در حالی که شعار می دادند: " بدون هیچ ترسی فریادی می‌زنیم…سرنگون باد(شاهزاده) نایف ".

نیروهای امنیتی عربستانی در چند هفته اخیر با تیراندازی مستقیم به جوانان در منطقه شرقیه، قطیف و العوامیه چندین نفر را به شهادت رساندند.

مردم در بحرین نیز با برگزاری تظاهراتی خواستار آزادی عبدالهادی الخواجه معارض بحرینی که دو ماه است در زندان آل خلیفه اعتصاب غذا کرده، شدند.

بحرینیها یکصدا شعار "ملت فریاد میزند...همه ما عبدالهادی الخواجه هستیم".