به گزارش افکار به نقل از العالم ، وزارت كشور بحرين شيوه سابق خود در به كارگيري گروه هاي شبه نظامي طائفي براي حمله به شهروندان را از سر گرفته وتحت نظارت مستقيم " عادل فليفل " افسر اطلاعاتي بدنام رژيم آل خليفه اين حملات را ساماندهي مي كند.

وي افزود : گروه هاي شبه نظامي با قمه و شمشير و سلاح هاي گرم در دست با پشتيباني نيروهاي امنيتي به شهروندان بحريني در شماري از روستاها حمله ور شده و ده ها تن را زخمي كردند.