به گزارش مهر به نقل از روزنامه الاخبار، "عدنان منصور" اخبار مربوط به کشف بقایای جسد امام موسی صدر در یکی گورستانهای شهر تاجورا را تکذیب کرد.

وی گفت: ما با مقامات لیبی رایزنی کردیم و در جریان روند تحقیقات قرار گرفتیم و روند تحقیقات ادامه دارد و در این زمینه پیشرفتهای خوبی به دست آمده است.

شایان ذکر است شبکه الجزیره در خبری به نقل از ناصر المانع سخنگوی دولت لیبی مدعی کشف جسد امام موسی صدر در یکی از گورستانهای غرب لیبی شده بود.