سرویس بین الملل افکار نیوز -

در چهارم اپریل یکی از روزنامه های آلمانی شعری را منتشر کرد که نه تنها در آلمان، اسراییل و ایران که در سرتا سر جهان نیز واکنشهای مختلفی را در پی داشت. او در شعرش تابوی سکوت آلمانی ها را درهم شکست و اسراییل را برای ایجاد فضای ضد ایران و تشویق به جنگ علیه این کشور محکوم کرد. او در شعرش اسراییل را به عنوان خطری برای صلح جهانی معرفی می کند و غرب را متهم به دو رویی می داند و از کمکهای تسلیحاتی کشورش، آلمان، به اسرییل انتقاد می کند.

شعر او که تحسین گروه های ضد جنگ را بر انگیخته است در عوض خشم برخی از یهودیان و سیاستمداران را در پی داشته است.

به گزارش افکار نیوز، گانتر کراس هشتاد ساله در قسمتی از شعرش اینگونه می گوید: " تسلیحات هسته ای اسراییل، خطری برای صلح شکنندهء جهانی است، شاید فردا برای گفتن این حرفها خیلی دیر باشد، من می خواهم دیگر سکوت را بشکنم چرا که از ریاکاری و دورویی غرب در برابر این مسأله خسته شده ام. " او دربارهء کشورش می گوید: " کشور من به جنایاتی محکوم است که آنها را در لوای تجارت انجام داده است. کشور من به جایی تسلیحات می دهد که کسی حق اثبات وجود بمبهای هسته ای را در آن ندارد. " او در نهایت می گوید: " من می گویم آنچه را که باید گفته شود. "

برای بیش از ۶۰ سال فلسطینیها زجرهایی را از تسلیحاتی که اروپاییان به اسراییل می دادند متحمل شدند که در مقابلش هیچ گناهی نداشتند و سکوت بی وجدان جهانی هیچگاه این جنایات را محکوم نکرد.
منبع: الجزیره