به گزارش افکارنیوز،

ماهواره G و H چین با موشک چانگ جنگ B ۴ به فضا پرتاب شد و با موفقیت در مدار تعیین شده قرار گرفت.

اخبار بین الملل-بر این اساس، ماهواره گائوفن-۹ که توسط مجموعه علوم و فناوری‌های هوافضایی چین ، (CASC) ساخته شده است، وظیفه پایش شرایط جغرافیایی زمین و محصولات کشاورزی، کمک به جلوگیری و یا کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی، طراحی شبکه جاده‌ای، مدیریت شهری و نیز انجام آزمایش‌های علمی را دارد.

این دومین پرتاب چین در دو روز متوالی است که به این ترتیب، ۳۳۳ اُمین ماموریتِ خانواده‌ی ماهواره‌بر‌های لانگ‌مارچ رقم خورد.