به گزارش افکارنیوز،

مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق، «رائد جوحی» رئیس قضات پرونده صدام را به عنوان مدیر دفتر خود انتخاب کرد.

اخبار بین الملل-جوحی یک قاضی عراقی و متولد سال ۱۹۷۱ است.

وی به عنوان رئیس قضات پرونده صدام در دادگاه عالی جنایی عراق فعالیت کرده است.

جوحی هم چنین پیش از این به عنوان بازرس کل وزارت امور دارایی و بازرس کل وزارت دفاع عراق فعالیت کرده است.