به گزارش افکارنیوز ، شفاف به نقل از رویترز،این زندان در نزدیکی شهر بانو، در مرز پاکستان قرار دارد، ناحیه ای که به لحاظ امنیتی ناپایدار است. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است: "ما صدها نفر از یارانمان را در این حمله آزاد کرده ایم. تعدادی از این افراد به مقصدهای خود رسیده اند و تعدادی دیگر نیز در راه هستند."

ده ها عضو طالبان با استفاده از سلاح های گرم به این زندان که در شمال غربی پاکستان قرار دارد، حمله کردند. بر اساس این گزارش گروه طالبان این عملیات را بر عهده گرفته است و عده ای از زندانیان فراری، خود عضو طالبان بوده اند.


این زندان در نزدیکی شهر بانو، در مرز پاکستان قرار دارد، ناحیه ای که به لحاظ امنیتی ناپایدار است. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است: "ما صدها نفر از یارانمان را در این حمله آزاد کرده ایم. تعدادی از این افراد به مقصدهای خود رسیده اند و تعدادی دیگر نیز در راه هستند."