به گزارش افکارنیوز ، فارس به نقل از روزنامه دیلی میل انگلیس، آمارهای ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻣ ﯽ انگلیس نشان میدهد که حدود ۲۰ هزار مرد در این کشور در وضعیت بارداری هستند و همه آنها از خدمات پزشکی ویژه زنان بادرار بهرهمند هستند.

جالب توجه است که بر اساس این آمار، ۱۷ هزار نفر از این مردان به طور صریح و علنی خواستار دریافت خدمات بارداری شده‌اند و برخی از آنها نیز به متخصصان زنان و زایمان رجوع کرده‌اند.

به نوشته دیلی میل، علت وجود این گونه آمارها به اشتباه‌هایی باز می‌گردد که در ثبت پرونده‌های خدمات بهداشت ملی صورت گرفته است.

این اشتباه‌ها را یک تیم از محققان پزشکی کالج سلطنتی لندن(Imperial College London) کشف کرده و مسئول بازبینی آمار مرکز خدمات بهداشت و درمان ملی انگلیس شده‌اند.

بر پایه این گزارش، این سری اشتباه ها در ثبت رایانه‌ای داده‌ها امری معمولی و شایع است که بر اثر اشتباه در فشار دادن کلید کیبورد یا گذاشتن اشتباه ممیز در بین اعداد روی می‌دهد.

همین وضعیت باعث شده است که محققان پزشکی کالج سلطنتی لندن در بررسی اطلاعات دریابند که اسامی سه هزار کودک و نوجوان در بخش بیماری های سالمندان در بیمارستانها و اسامی ۱۶۰۰ زن و مرد در بخش بیماریهای ویژه کودکان ثبت شده است.