به گزارش افکارنیوز به نقل از العالم، روزنامه دولت سعودی موسوم به "ام القری" به نقل از وزارت کشور نوشت: پس از آن از فردی که تابعیت عربستانی اخذ کرده تعهد گرفته میشود که در آینده به دنبال دریافت مدارک و تابعیت کشورهای دیگر نباشد و دولت سعودی تصویری از آن مدارک را برای سفارت کشور اصلی آن فرد میفرستد و در صورت نیاز مدارک اصلی را از طریق وزارت خارجه سعودی ارسال خواهد کرد.

پیش از این روزنامه الحیات در گزارشی به نقل از اداره ثبت احوال وزارت کشور سعودی از اعطای تابعیت عربستانی به ۷۰ نفر خبر داده بود.