به گزارش افکارنیوز، مهر به نقل از نیویورک تایمز نوشت: این مقام شرکت کننده در مذاکرات که نامی از وی برده نشده، می گوید: هدف از این دور مذاکرات این بوده جدیت ایران را در گفتگوها آزمایش کنیم.

وی درعین حال گفت: اما این مذاکرات برای تسهیل تحریم‌ها کافی نیستند و باید برای اینکار یک تلاش فوری و گام های ملموس انجام گیرد.

این دیپلمات افزود: این مذاکرات برای احیای اعتماد در رابطه با تاکید ایران بود که عنوان می کند برنامه هسته ای ایش نظامی نیست. وی گفت: ما بر این باوریم که جوی سازنده وجود دارد اما نیاز داریم تا این جو را آزمایش کنیم.

این مقام شرکت کننده درمذاکرات درعین حال افزود: البته موفقیت نشست آتی دربغداد تضمین شده نیست وفرصت های دیپلماسی هم در حال بسته شدن هستند.

در همین رابطه یک دیپلمات اروپایی نیز گفت: ما جعبه ای را بازکرده ایم و حال باید آن را پر کنیم. وی افزود: ایرانی ها جدی و پذیرا هستند و ما مسئله را شش هفته دیگر مطرح خواهیم کرد.

این دیپلمات که نامی از وی برده نشده خاطر نشان کرد: شش کشور مذاکره کننده باید به سختی تلاش کنند تا دستور کار نشست بغداد را ترسیم کنند و تصمیم بگیرند که در برابر اقدامات احتمالی ایرانی ها چه بکنند.

نیویورک تایمز می نویسد: گرچه ایران گفته که پیشنهادات جدیدی را ارائه خواهد کرد اما دیپلمات اروپایی عقیده دارد که این تا حدودی [تنها] وعده ای برای یک مذاکرات جدی است.