تیراندازی طرفداران ترامپ در "نیومکزیکو" به معترضانی که در حال پایین کشیدن یک " مجسمه " بودن، چندین مجروح برجای گذاشت!