​در گزارش زنده شبکه آمریکایی "الحره" از بیروت، وقتی خبرنگار به دروغ ادعا کرد مردم در اینجا خواستار خلع سلاح گروه‌ها هستند (اشاره به سلاح حزب‌الله)، شهروندان لبنانی حاضر در محل فورا پاسخش را دادند.