به گزارش افکارنیوز، محمد خامري يكشنبه در گفت وگو با العالم تصريح كرد: احزاب ديدار مشترك در حال حاضر با توافق با كنگره مردمي در حال بررسي بسياري از مسايل سياسي هستند ولي اين مسايل سياسي بايد با ماندن جوانان در ميدانها به عنوان اهرم فشار و نيز براي نظارت بر عملكرد حكومت توافق ملي همراه باشد.

وی افزود: حکومت توافق ملی از طریق یک ابتکار سیاسی از خارج از کشور، و نیز تحت فشارهای داخلی و حضور تاثیرگذار مردمی در میدان های شهرهای صنعا، عدن، تعز و حضرموت و دیگر میدان های کشور، تشکیل شده است.

خامری خاطرنشان کرد: هم اکنون نوعی سرگردانی وسردرگمی در اظهارات احزاب دیدار مشترک دیده می شود بخش اعظم این اظهارات شامل تخلیه میدانها از جوانان انقلابی است.

وی افزود: طبق گفته های محمد قحطان از اعضای برجسته احزاب دیدار مشترک، تخلیه میدان ها از جوانان انقلابی و یا حذف آنها از صحنه سیاسی، به سیاست راهبردی برای این حزب مبدل شده است.

سردبیر روزنامه ایلاف تصریح کرد: اگر دیدار مشترک اقدام به تخلیه میدان ها بکند، بدون شک این اشتباه بزرگ از لحاظ سیاسی به زیان آنان تمام خواهد شد.

وی افزود: حفظ جوانان انقلابی در میدانها تنها تضمین برای ماندن دیدار مشترک در حکومت توافق ملی و نیز تضمینی برای اجرای تصمیمات و سازوکارهای دیگری است که حکومت توافق و عبدربه منصور الهادی در مرحله گذشته آغاز کرده بودند.

خامري اظهار داشت: تخليه ميدانها به نفع كنگره مردمي و جوانان انقلابي است. رژيم عبدالله صالح همواره خواستار تخليه ميدانها بوده است. رژيم صالح همواره مي گفت كه بندي در ابتكار شوراي همكاري خليج فارس وجود دارد مبني براينكه ميدانها بايد تخليه شوند و نمي توان ابتكار را بدون اجراي اين بند عملي كرد.