به گزارش افکارنیوز،

ترامپ: کمتر تست کرونا بگیرید تا بیماران کمتری شناسایی شوند!