به گزارش افکارنیوز،

صد‌ها شهروند انگلیسی با در دست داشتن نوشته‌ها و سر دادن شعارهایی در تظاهرات اعتراضی نسبت به تبعیض‌نژادی و بی‌عدالتی در خیابان‌های شهر لندن، پایتخت این کشور اروپایی شرکت  و اقدامات نژادپرستانه در انگلیس و آمریکا را محکوم کردند.

اخبار بین الملل-همچنین، صد‌ها نفر ضد نژادپرستی و رفتار‌های تبعیض آمیز ضد سیاه‌پوستان در هایدپارک لندن تجمع کردند. حاضران در این تجمع با سر دادن شعار و در دست داشتن پلاکارد اعتراض خود را به رفتار‌های نژادپرستانه در آمریکا و انگلیس ضد سیاه‌پوستان ابراز داشتند.

حاضران در این تجمع فریاد می‌زدند: «زندگی سیاه‌پوستان مهم است و بدون عدالت، هیچ صلحی در کار نخواهد بود.»