به گزارش افکارنیوز،

از نظر دو سوم آمریکایی ها، زیر سؤال بردن روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی امری قابل قبول است.

اخبار بین الملل-طبق نتایج یک نظرسنجی جدید، حدود دو سومِ آمریکایی‌ها معتقدهستند که زیر سؤال بردن رابطه آمریکا-اسرائیل امری قابل قبول است. در این نظرسنجی که به طور اینترنتی توسط پروفسور شیبلی تلهامی از دانشگاه مریلند، میان ۲۳۹۵ شرکت کننده انجام شد، از نظر ۴۳ درصد کل شرکت کنندگان، «این که یکی از اعضای کنگره آمریکا رابطه آمریکا-اسرائیل را زیر سؤال برد، قابل قبول است. (این نسبت به تفکیک در میان جمهوری خواهان ۴۲، دموکرات‌ها ۴۶ و رای دهندگان مستقل ۳۹ درصد بود) ۲۴ درصد دیگر از مشارکت‌کنندگان در این نظرسنجی گفتند، اعضای مجلس نمایندگان «وظیفه دارند» رابطه بین این دو دولت را زیر سؤال ببرند.

در این نظرسنجی که برای روزنامه واشنگتن پست انجام شد، رای دهندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در این خصوص اختلاف نظر داشتند که آیا کنگره وظیفه دارد از رابطه بین آمریکا و اسرائیل دفاع کند یا آن را زیر سوال ببرد. ۳۲ درصد پرسش شوندگان جمهوری خواه هم گفتندکه  یک عضو کنگره باید مدافع حمایت از اسرائیل باشد. در مقابل، فقط ۹ درصد رای دهندگان دموکرات با این نظر موافق بودند.

بر عکس، ۳۵ درصد از کسانی که خود را دموکرات معرفی کردند، زیر سئوال بردن  رابطه بین دولت‌ها را  وظیفه اعضای کنگره دانستند؛ البته فقط ۱۱ درصد رای دهندگان جمهوری خواه با این نظر موافق بودند. همچنین از شرکت کنندگان در نظرسنجی سوال شد که مناقشه اسرائیل و فسطینیان تا چه حد برای منافع آمریکا مهم است، ۴۷ درصد گفتند این مسئله از جمله پنج مسئله با اولویت بالا است و ۳۵ درصد با این نظر موافق نبودند. علاوه براین تنها ۱۷ درصد از پرسش شوندگان معتقد بودند که این مناقشه تنها مسئله یا یکی از سه مسئله‌ای است که بیشترین اهمیت را برای منافع آمریکا دارد.