به گزارش افکارنیوز،

مزدوران دولت مستعفی و فراری یمن (وابسته به عربستان ) با مزدوران شورای انتقالی جنوب یمن (وابسته به امارات ) بار دیگر در در یمن درگیر شدند.

اخبار بین الملل-بر اساس این گزارش، درگیری های شدیدی میان دو طرف در استان «أبین» واقع در محور جنوبی یمن رخ داده است.

این درگیری ها میان دو طرف در حالی است که رسانه های وابسته به عربستان و امارات پیشتر از برقراری آتش بس خبر داده بودند.

گفتنی است، روز گذشته نیز درگیری های شدیدی میان مزدوران عربستان سعودی و امارات در استان أبین یمن به وقوع پیوسته بود.