به گزارش افکارنیوز،

این ویدئو در شبکه های اجتماعی آمریکا در انتقاد به رفتارهای پلیس منتشر شده است.