به گزارش افکارنیوز،

رسانه‌های الجزائر گزارش دادند که این کشور تصمیم دارد یک پایگاه نظامی مهم و استراتژیک در مرز غربی آن در نزدیکی پایگاه نظامی مغرب احداث کند.

اخبار بین الملل- روزنامه «الشروق» الجزائر به نقل از برخی منابع خاص با اشاره به احداث پایگاه مغرب در مرز الجزائر نوشت که مقامات الجزائر نیز بر اساس اصل «مقابله به مثل» تصمیم دارند یک پایگاه نظامی استراتژیک در نزدیکی پایگاه مغرب احداث کنند.

هدف از این تصمیم الجزائر حمایت از مرزها و امنیت ملی خود در برابر خطرات و تهدیدات عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، مغرب با کمک کارشناسان نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی یک پایگاه نظامی به مساحت ۲۳ هکتار را در مرز الجزائر احداث کرده است.

ماه می گذشته «سعدالدین العثمانی» فرمانی را در خصوص اختصاص ۲۳ هکتار برای احداث یک پایگاه نظامی جدید در استان جراده واقع در مرز الجزائر صادر کرد.

روابط الجزائر و مغرب از سال ۱۹۹۴ به دلیل اختلافات بر سر مرزهای زمینی و قضیه منطقه صحراء که مورد مناقشه بین رباط و جبهه پولیساریو است، شاهد تنش است.