به گزارش افکارنیوز،

«فارن افرز» به مقایسه اقدامات و ماهیت نژادپرستان سفید پوست آمریکایی و عناصر تشکیلات تروریستی داعش پرداخت.

اخبار بین الملل-حتی قبل از گسترش ویروس کرونا، اقدامات تروریستی نژادپرستان سفید پوست یک تهدید روزافزون به شمار می آمد. با وجود آنکه اقدامات گروه های تروریستی در خاورمیانه با توجه بسیار زیادی مواجه شد اما تهدیدات نژادپرستان که اکثراً از سوی سفید پوست ها صورت می گیرد طی سالهای گذشته افزایش یافته است.

در ادامه این گزارش آمده است: در سال ۲۰۱۶ حدود ۲۰ درصد از قربانیان در آمریکا به پرونده های تروریستی مرتبط بوده اند. در سال ۲۰۱۸ این تعداد به ۹۸ درصد رسید. گزارش های رسانه ای اعلام کردند که عامل حوادث خشونت بار طی ۲ سال گذشته نژاد پرستان سفید پوست بوده اند.

در این گزارش نوشته شده است: نژادپرستان از رسانه های اجتماعی به عنوان تریبون تبلیغاتی خود استفاده می کنند تا تفکرات تندرو و نژاد پرستانه خود را گسترش دهند. تشکیلات تروریستی داعش نیز از این رسانه ها برای گسترش تفکرات خود استفاده می کند.

در ادامه این گزارش تاکید شده است: تشکیلات تروریستی داعش از اینترنت برای گسترش اقدامات خود استفاده کردند و نژاد پرستان سفید پوست نیز اینترنت را محل حاکمیت خود می دانند. عناصر داعش فایل های ویدئویی خود را در شبکه های اجتماعی برای ایجاد رعب و وحشت بارگذاری می کردند. روش نژاد پرستان سفید پوست و استراتژی ابداعی آنها بسیار شبیه روش عناصر داعش است. تولید فایل های ویدئویی بسیار حرفه ای و انتشار تهدیدات رعب آور و بررسی اهداف قابل حمله از جمله اشتراکات آنها است.