وزیر دادگستری بحرین «خالد بن علی آل خلیفه»، ظهر امروز (چهار شنبه - ۱۱ تیر ) پرونده‌های دو زندانی سیاسی شیعه به نامهای «زهیر ابراهیم جاسم» و «حسین راشد» که محکوم به اعدامند را به معاون امور قانونی و سیاسی دفتر پادشاه بحرین تحویل داد.

اخبار بین الملل-«ابراهیم سرحان» حقوقدان بحرینی با اعلام این خبر افزود که با این اقدام هم اکنون پرونده ۱۰ نفر از زندانیان سیاسی (انقلابی) محکوم به اعدام در اختیار دفتر پادشاهی بحرین قرار دارد و آنها با خطر اعدام مواجه هستند و اجرای حکم آنها تنها نیازمند امضای پادشاه است.

زهیر ابراهیم جاسم و حسین راشد دو زندانی سیاسی بحرینی شیعه هستند که به دلیل اتهامات سیاسی در بازداشت نیروهای رژیم بحرین هستند و  دیوان عالی بحرین با استناد بر اعترافات اجباری آنها، ماه گذشته آنها را به اعدام محکوم کرد.

فهرست اسامی 10 جوان بحرینی که حکم اعدام آنها برای اجرا در انتظار امضای شاه بحرین است در ابتدای فهرست زیر آمده است.