سرویس بین الملل افکار نیوز - آنویست، یک قمر مصنوعی ۸ تنی که برای مشاهدهء زمین به هوا فرستاده شده است از ۸ اپریل مسال دیگر پاسخی به سیگنالهای زمین نمی دهد.

به گزارش افکار نیوز، آژانس فضایی اروپا اعلام کرده است که ارتباط با این قمر که از بزرگترین قمرهای مصنوعی فرستاده شده از سوی اروپا به فضا بود است از ۸ اپریل قطع شده است. این قمر مصنوعی پس از ده سال بودن در فضا دیگر هیچ داده ای به سمت زمین نمی فرستد و آژانس فضایی اروپا در حال تلاش است تا دوباره سیگنالهای ارتباطی آن را پیدا کند.

داده هایی که این قمر در طول ده سال فرستاده است بیشتر در مورد وضعیت آب و هوایی بوده اند. همچنین توانسته است در ۴ هزار پروژهء مختلف علمی برای ۷۰ کشور حضور داشته باشد. این قمر در طول مدت فعالیتش ۵۰ هزار بار به دور زمین چرخیده است چرخشی که شاید دیگر به انتهای خود رسیده باشد.

این قمر در سال ۲۰۰۲ به فضا فرستاده شد و قرار بود تا سال ۲۰۰۷ به فعالیت ادامه دهد اما دورهء فعالیت او دوبار تمدید شد و پیش بینی می شد که تا سال ۲۰۱۳ در فضا بتواند به روند خود ادامه دهد.