روزنامه الاخبار امروز دوشنبه نوشت: مصاحبه اخیر "سعد حریری" نخست وزیر لبنان با روزنامه نگاری که دارای تابعیت اسراییلی و مدیر دفتر روزنامه "واشنگتن پست" آمریکا در قدس بوده، صورت گرفته است.: این خبرنگار که "جانین زکریا یا زخریا" نام دارد در سیزده ماه جاری میلادی از قدس به منزل سعدحریری برای ضبط مصاحبه مذکور آمده بود.

این خبرنگار امریکایی - اسراییلی در سال ۱۹۹۰میلادی از دانشگاه فارغ التحصیل و بعد از آن بلافاصله در روزنامه اسراییلی " ژورنالیسم ری پورت " و خبرگزاری " رویتر " مشغول به کار شد. وی به مدت به پنج سال در اسراییل مشغول تمرین حرفه خبرنگاری بود و سپس به آمریکا بازگشت ولی تماس خود با روزنامه های اسراییلی را قطع نکرد. وی در سال ۲۰۰۹ میلادی به سمت ریاست دفتر خبری روزنامه واشنگتن پست در قدس منصوب شد.

وی بر زبان عبری تسلط کامل دارد است و کمی هم قادر به تکلم به زبان عربی است.
این خبرنگار به عنوان نویسنده در شبکه تلویزیونی "بلومبورگ" انگلیس مشغول به کار شد و ده سال بعد به عنوان روزنامه نگار اسراییلی مدیریت دفتر روزنامه واشنتگتن پست را به عهده گرفت.