سرویس بین الملل افکار نیوز -

پرندگان قادر به فهمیدن نشانه های مغناطیسی جغرافیایی زمین هستند و آنطور که در تحقیقی اخیرا بیان شده است می توانند نشانه های بصری و بویایی را برای خود به وجود آورند.

به گزارش سرویس بین الملل افکار نیوز، پیش از این دانشمندان فکر می کردند که پرندگان با استفاده از رشته های عصبی که در منقارشان قرار دارد می توانند میدانهای مغناطیسی زمین را از یکدیگر تمییز دهند اما تحقیقات اخیر نشان داده است که برخلاف باور گذشته در منقار پرندگان سلولهای مگنتیت(اکسید آهن) که نسبت به مغناطیس حساس باشند وجود ندارد.

هرو کدیو، یکی از محققان شرکت کننده در این پژوهش می گوید: " مشاهدات نشان می دهد که پرندگان دارای یک سیستم راهیابی مانند جی. پی. اس. در سر خود هستند. این سیستم دارای قابلیت ثبت اطلاعات میدان مغناطیسی در خود است و همچنین می تواند نشانه های بینایی و بویایی را در خود حفظ کند. "

دیوید کیز در مؤسسهء آسیب شناسی مولکولی در استرالیا در تحقیقی به همراه همکارش نشان داد که سلولهای غنی از آهن موجود در منقار پرندگان به جای اینکه سلولهای عصبی(نورونها) باشند در واقع سلولهای سفید خونی(ماکروفاژها) هستند. برای رسیدن به نتیجهء قطعی تر محققان به اسکن و ام. آر. آی منقار پرنده پرداختند و تعدد و تنوع سلولهای موجود در منقار برای آنها نقش تعیین حدود مغناطیسی منقار را زیر سؤال برد. همچنین آنان اذعان داشتند که حتی برای دریافت اطلاعات حسی می بایست در منقار سلولهای عصبی وجود می داشت.

محققان هیچ مدرک مشخصی برای وجود دریافت کننده های مغناطیسی در منقار پرنده ندارند. کادیو می گوید: "منقار پرنده ارگانی برای دریافت مغناطیس نیست." بنابراین راز چگونگی درک مغناطیسی پرنده در پرده ای از ابهام و نظریه پردازی های متعدد قرار دارد." محققان می گویند: " شاید این سلولهای عجیب موجود در منقار همچون سلولهای پوشانندهء دیوار بینی در بویایی پرنده نقش داشته باشند."